#
Sayaç okuma

Enerji verimliliği kanunu ve ilgili ısı paylaşım yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile M-Bus (Metering Bus) adından da anlaşılacağı üzere ölçüm cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiş bir standarttır. M-Bus Protokolü ile bir bina, site içerisinde bulunan Kalorimetre veya Sıcak su sayaçlarının birbirine paralel bağlanarak konvertör üzerinden endeks ve diger  verilerin okunması sağlanabilmektedir.

Sayaç okuma sistemlerinde M-Bus protokolünün tercih edilmesi ile bir konutun ısı sayacı (Kalorimetre), su sayacı gibi M-Bus sistemi ile uyumlu sayaç verileri (tüketim, anlık akış, giriş ve çıkış sıcaklığı vb.) tek bir hat üzerinden okunarak herhangi bir teknoloji üzerinde yorumlanması tüketimin hesaplanması işlemine sayaç okuma denilmektedir.

Sayaç okuma sistemi sayesinde sayaçlar arası karşılaştırma, izleme ve inceleme yapılabilir. Daire başı tüketim paylaşım yönetmeliğine göre yapılarak adil paylaşım imkanı sağlanmış olur.

M-Bus sistemleri, sadece kalorimetre ile ısınma miktarı, sıcak su ve soğuk su sayaçları ile tüketim miktarlarını okumak için kullanılmaz. Bunların dışında sayaçlar M-Bus sistemine uygun ise, gaz sayaçları, elektrik sayaçları hatta uzak bir noktada veya insansız tüketilen akaryakıtın sayacını uzaktan okumak için kullanılır. 

 

M-Bus gibi uzaktan sayaç okuma tekniği ile sayaç okuma ve faturalandırma işlemleri arasındaki süre azalmakta, kayıp veya kaçak kullanımı açısından ani tüketim düşmelerinin izlenmesi çok daha kolay olmaktadır. Sayaç bazında nokta kontroller ile kaçak kullanım adresleri kolayca belirlenebilmektedir. Faturalı sistemde, ödenmeyen iki veya üç faturadan sonra abone takibi yapılabilmesine rağmen, M-Bus kontrollü sistemlerde aylık takipler mümkün olmaktadır.

Sistemin uygulamadaki faydaları; her abonenin günlük kullanım tutarlarının ölçülebilmesi, fatura ile abonenin tüketimlerinin takip edilmesi, sayaçlarda arıza ve tıkanıklık durumlarının takibi ve müdahale imkanı sağlamasıdır. 

Sayacim.com sistemi üzerinde arızalı veya tüketim verisi alınamayan sayaçların tespiti anlık olarak gerçekleştirilmekte ve bu sayaçlar için uygulanacak paylaşım yöntemleri anında sistem üzerinden belirtilerek paylaşım işlemleri yasa ve yönetmeliğe uygun olarak tamamlanabilmektedir.